Imatge Corporativa

La identitat visual corporativa fa referència als aspectes visuals de la identitat d’una institució. En general inclou un logotip i elements de suport, coordinats per un grup de línies mestres que estableixen com han d’aplicar-se.

Us recordem que no s’autoritza l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de Serveis Ambientals del Vallès Oriental per part de les empreses privades en el desenvolupament de la seva activitat, excepte en el cas d’actuacions participades o patrocinades per Serveis Ambientals del Vallès Oriental.

Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i estan protegits per la legislació vigent aplicable.