Serveis Ambientals del Vallès Oriental

El Consorci ha encarregat la gestió del servei comarcal de recollida selectiva a l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A.

La societat es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directe dels serveis vinculats a la gestió dels residus. Està dirigida per una Junta General constituïda pel Consell Plenari del Consorci i un Consell d’Administració.