Any 2022. Recollida selectiva d’envasos lleugers, paper i cartró, vidre d’envasos i fracció orgànica