Deixalleria mòbil

L’any 2009 es va iniciar el servei de deixalleria mòbil, que se situa alternativament en els municipis de la comarca que han sol·licitat aquest servei, seguint un calendari de visites periòdiques establert anualment.